Aanvraagformulier GVV-kwaliteitslabel

Op het BVV-jaarcongres van 31 januari 2015 werden de GVV-Kwaliteitslabels 2015-2017 uitgereikt. Dit label is geldig tot 31 december 2017. Het label en de vermelding van de houdersvan het GVV-kwaliteitslabel op de BVV-website vormen een belangrijke kwaliteitsindicatie voor zowel de cliënt als andere zorgverstrekkers die op zoek gaan naar een professioneel Gespecialiseerd Voetverzorger.

Het is niet meer mogelijk om aan te sluiten bij het huidige label,maar u kan wel een aanvraag indienen voor het nieuwe GVV-kwaliteitslabel 2018-2020.
Dat kwaliteistlabel kan afgehaald worden op het volgend jaarcongres 3 februari 2018.

Zelfstandig Gespecialiseerde Voetverzorgers die een GVV-Kwaliteistlabel willen behalen dienen 100 accreditatiepunten te verzamelen in een periode van drie jaar.
De huidige periode loopt van januari 2015 tot eind december 2017.
Vanaf nu en tot eind december 2017 kunnen alle nieuwe aanvragen ingediend worden bij het BVV-ledensecretariaat, dit kan heel eenvoudig via de link aanvraagformulier GVV-kwaliteitslabel  op de BVV-website of per post aan het BVV-ledensecretariaat.

Alle vormen van bijscholingen die aansluiten bij het beroepscompetentiprofiel van 'zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger' van de SERV worden vanaf januari 2015 geaccrediteerd met 20 punten per sessie.

We onderscheiden drie groepen van bijscholingen:

1. Bijscholingen en daaraan gekoppelde workshops georganiseerd door erkende onderwijsinstellingen: 20 punten per sessie van een half dagdeel

2. Verschillende congressen en Symposia georganiseerd door Voetverzorgers: 20 punten per congres

3. Alle andere vormen van bijscholing (plaatselijke lezingen, firmabijscholingen,...) die passen of aansluiten aan het beroepscompetentiprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger (SERV,2008,te raadplegen via de BVV-website of via SERV-website): 20 punten per sessie van een half dagdeel.

Het is dus belangrijk om alle vormen van bijscholingen een bewijs van deelname te vragen bij de organisator en deze documenten bij te houden.
Alle bijscholingen waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, worden ook gepubliceerd in het Voemagazine en op de BVV-website.

U kan uw kwaliteitslabel aanvragen via het formulier hieronder.

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers is een erkende beroepsvereniging en UNIZO-geassocieerde sectororganisatie.
Secretariaat en maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlaan 14 bus2, 9100 Sint-Niklaas - info@voetmagazine.be.