Accreditatie onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen kunnen een accreditatieaanvraag indienen voor de bijscholingen die ze organiseren voor gespecialiseerde voetverzorgers. Bijscholingen die voldoen, worden in ons vakblad Voetmagazine en op onze website gepromoot.

Druk hier het formulier accreditatieaanvraag af (terug te sturen naar het BVV-correspondentieadres of opleidingen@voetmagazine.be).

Zodra een opleiding is geaccrediteerd, kan de onderwijsinstelling bewijzen afleveren aan de cursisten.

Download hier het bewijs geaccrediteerde bijscholing (terug te sturen naar het BVV-correspondentieadres of opleidingen@voetmagazine.be).

Momenteel hebben we als BVV al enkele vraaggerichte opleidingen uitgewerkt. Wij doen onderwijsinstellingen het vrijblijvende aanbod om leerkrachten ter beschikking te stellen of om hun leerkrachten bij te scholen om in hun organisatie nadien deze cursussen te organiseren.

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers is een erkende beroepsvereniging en UNIZO-geassocieerde sectororganisatie.
Secretariaat en maatschappelijke zetel: Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout - info@voetmagazine.be. Privacy policy