Disclaimer

Het is niet toegelaten deze website en/of bijlage(n) te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.
De BVV is niet verantwoordelijk voor informatie op deze website die door derden wordt aangeleverd en/of gebruikt.

Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers vzw

Erkende beroepsvereniging | Unizo geassocieerde sectororganisatie

De BVV behartigt bijna 25 jaar de belangen van haar leden, de gespecialiseerde voetverzorgers.

De BVV heeft volgende doelstellingen:

  • het meewerken aan en ondersteunen van kwalitatieve vorming voor gespecialiseerde voetverzorgers, 
  • het vertegenwoordigen van de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers in diverse overlegorganen, met de overheid, met andere beroepsfederaties en met andere zorgverstrekkers
  • het fungeren voor de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers als aanspreekpunt voor de overheid, andere beroepsfederaties en andere zorgverstrekkers.