Aanvraag Steunend lid

Organisaties, verenigingen, scholen kunnen steunend lid zijn.

Zij ontvangen het voetmagazine en de mailing, maar geen uitnodiging voor het Jaarcongres en/of Studentencongres. 

Steunende leden kunnen geen documenten aankopen, noch een kwaliteitslabel aanvragen.
Zij ontvangen een lidkaart en fiscaal attest.

De kostprijs van een steunend lidmaatschap bedraagt 50€ per jaar.
 
Adres
Land