Het BVV kwaliteitslabel

Aan het actuele ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’ verbinden we een kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen, …

Voor de consumenten zal het kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden door een degelijk opgeleide voetverzorger.

Elke voetverzorger die professioneel actief is en lid is van de BVV én 100 accreditatiepunten via bijscholingen behaalt in een periode van drie jaar, ontvangt een BVV-kwaliteitslabel. Het label kan niet aangekocht te worden, het wordt gratis uitgereikt aan leden die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Het kwaliteitslabel wordt driejaarlijks uitgereikt (2012, 2015, 2018, 2021, 2024, …). Tussentijds instappen kan, let wel: het kwaliteitslabel is dan mogelijk maar 1 of 2 jaar meer geldig en de periode waarin de punten vergaard worden voor het daaropvolgende label bedraagt dan ook slechts 1 of 2 jaren, afhankelijk van het jaar waarin ingestapt wordt in het lopende label. Het kwaliteitslabel wordt door de BVV in het werkveld actief gepromoot.

De bijscholingen waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, worden met het aantal accreditatiepunten vermeld in de trimestriële publicatie Voetmagazine. Een overzicht van deze opleidingen wordt ook opgenomen op deze BVV-website. Onderwijsinstellingen die een BVV-geaccrediteerde opleiding organiseren, kunnen de kwaliteitsvermelding (+ logo) opnemen op het certificaat dat uitgereikt wordt. Een standaard ‘bewijs van deelname’ kan uitgeprint worden op deze website. Leden kunnen dit attest als bewijs van deelname laten invullen in het opleidingscentrum.

De BVV-kwaliteitslabels worden uitgereikt op het BVV-jaarcongres, telkens de laatste zaterdag van de maand januari. Het label is drie jaar geldig. 

De BVV-kwaliteitslabels 2024-2026 zullen uitgereikt worden op het jaarcongres op 27 januari 2024 en zijn eveneens drie jaar geldig.

In het accreditatiesysteem maken we een onderscheid tussen de gespecialiseerde voetverzorgers die reeds zelfstandig waren vóór 2018 en gespecialiseerde voetverzorgers die zich pas zelfstandig vestigen vanaf 2018. Dit onderscheid moeten we maken omdat sinds 2018 de vestigingswet door de Vlaamse regering, onder druk van Europa, afgeschaft is en er wettelijk gezien geen beroepsbekwaamheid meer vereist wordt om zich te vestigen als gespecialiseerd voetverzorger. Volgens de Vlaamse regering is het aan de beroepsvereniging om de zorgvragers duidelijk te maken welke gespecialiseerde voetverzorgers opgeleid zijn volgens het ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’, opgesteld door de SERV in 2008 ( zie voetmagazine.be of SERV.be) en wie geen erkende opleiding volgde.

Deze situatie zal wettelijk weldra geregeld worden, maar in afwachting hiervan nam de BVV sinds 2018 als beroepsvereniging de verantwoordelijkheid om de zorgvragers te informeren over welke voetverzorgers er een BVV-kwaliteitslabel bezitten.

Groep 1: Gespecialiseerde Voetverzorgers (GV’s) die reeds gevestigd waren voor 2018, dienen 100 accreditatiepunten te verzamelen in een periode van drie jaar.
Voor het nieuwe BVV-kwaliteitslabel 2024-2026 loopt deze periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2023
Het systeem van accreditatie blijft voor deze leden onveranderd. Verschillende vormen van bijscholingen worden geaccrediteerd:

  • Bijscholingen en workshops die passen bij- of aansluiten aan het beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger: 20 punten per sessie van drie uur.
  • Congressen en Symposia georganiseerd voor Voetverzorgers: 20 punten per congres. 
  • Webinars : 10 punten per webinar

De attesten van bijscholing worden door de voetverzorger bijgehouden en ten laatste 15 december 2023 samen met het aanvraagdocument voor het BVV-kwaliteitslabel (zie website) aan het BVV- ledensecretariaat bezorgd. Het is dus belangrijk om van elke gevolgde bijscholing een attest van aanwezigheid te vragen aan de opleidingsverstrekker.

Groep 2: Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich vestigen vanaf 2018, deze worden opgesplitst:

A. Gespecialiseerde voetverzorgers met een GV-diploma dat afgestemd is op het beroepscompetentieprofiel van de GV en erkend door de Vlaamse overheid*.
Op basis van dit diploma kan in eerste instantie het lopende kwaliteitslabel aangevraagd en verkregen worden. Om het kwaliteitslabel in de toekomst te behouden moeten 100 accreditatiepunten verzameld worden, net zoals bij groep 1.
 * diploma’s worden uitgereikt in erkende scholen van de diverse koepels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten), POV (provinciaal onderwijs), GO (gemeenschapsonderwijs) en de Syntra.

B. Gespecialiseerde voetverzorgers die geen erkend diploma hebben zoals hierboven beschreven, zullen na het behalen van hun diploma eerst vijf jaar praktijkervaring moeten kunnen aantonen aan de hand van hun ondernemersnummer, daarbovenop moeten ze na die 5 jaren nog 100 accreditatiepunten behalen. 

Het BVV-kwaliteitslabel is voorbehouden aan BVV-leden.

Kimberley Eecloo, secretaris BVV
Diane Grauwels, administratief medewerker BVV

Adres
Land
Voeg een of meerdere bewijzen toe ivm geaccrediteerde bijscholingen
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
60 MB limiet.
Toegestane types: pdf.