Het BVV kwaliteitslabel

Aan het actuele beroepscompetentieprofiel verbinden we een kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen,…

Voor de consumenten zal het kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden bij een degelijk opgeleide voetverzorger.

Elke voetverzorger die professioneel actief is en lid is van de BVV en 100 accreditatiepunten haalt in een periode van drie jaar, ontvangt een BVV-kwaliteitslabel.

Het kwaliteitslabel wordt driejaarlijks uitgereikt (2012, 2015, 2018,...). Het kwaliteitslabel zal door de BVV in het werkveld actief gepromoot worden.

De bijscholingen waarvan de vereniging op de hoogte gebracht, worden met hun accreditatiepunten door de BVV vermeld in haar trimesteriële publicatie Voetmagazine. Deze programma’s worden ook opgenomen op de website van de BVV. Tot slot kunnen de onderwijsinstellingen die een BVV-geaccrediteerde opleiding organiseren, de kwaliteitsvermelding (+ logo) opnemen op het certificaat dat uitgereikt wordt.

Het systeem voor het BVV-Kwaliteitslabel vanaf 2018

Op het BVV-jaarcongres van 3 februari 2018 werden de Kwaliteitslabels 2018-2020 door de BVV uitgereikt. Deze zijn drie jaar geldig.

Accreditatiesysteem vanaf januari 2018: In het nieuwe accreditatiesysteem maken we een onderscheid tussen de Gespecialiseerde Voetverzorgers die reeds zelfstandig waren vóór 2018 en Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich pas zelfstandig vestigen vanaf 2018. Dit onderscheid moeten we maken omdat sinds 2018 de vestigingswet door de Vlaamse regering, onder druk van Europa, afgeschaft is en er wettelijk gezien geen beroepsbekwaamheid meer vereist wordt om zich te vestigen als Gespecialiseerd Voetverzorger. Het is dus aan de beroepsvereniging om de zorgvragers duidelijk te maken welke Gespecialiseerde Voetverzorgers opgeleid zijn volgens het ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’, opgesteld door de SERV in 2008 ( zie voetmagazine.be of SERV.be) en wie geen erkende opleiding volgde.

Wij hopen dat deze situatie in de toekomst wettelijk zal geregeld worden, maar in afwachting hiervan nemen wij als beroepsvereniging onze verantwoordelijkheid op om de zorgvragers te informeren over welke voetverzorgers er een BVV-kwaliteitslabel bezitten.

Voor Voetverzorgers die gevestigd waren voor 2018 zijn er geen wijzigingen ten opzichte van ons vorig systeem.

1. Groep 1: Gespecialiseerde Voetverzorgers (GV’s) die reeds gevestigd waren voor 2018, moeten 100 accreditatiepunten verzamelen in een periode van drie jaar.
Deze periode loopt van januari 2018 tot 31 december 2020. Het systeem van accreditatie blijft voor hun onveranderd. Verschillende vormen van bijscholen worden geaccrediteerd:

  • Bijscholingen en workshops die passen bij- of aansluiten aan het beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger: 20 punten per sessie van drie uur.
  • Congressen en Symposia georganiseerd voor Voetverzorgers: 20 punten per congres. 
  • Webinars : 10 punten per webinar

De attesten van bijscholing worden door de voetverzorger bijgehouden en ten laatste 31 december 2020 samen met het aanvraagdocument voor het BVV-kwaliteitslabel (zie website) aan het BVV- ledensecretariaat bezorgd. Het is dus belangrijk om van elke gevolgde bijscholing een attest van aanwezigheid te vragen aan de opleidingsverstrekker.

2. Groep 2: Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich vestigen vanaf 2018

A. Gespecialiseerde voetverzorgers met een GV-diploma dat afgestemd is op het beroepscompetentieprofiel van de GV en erkend door de Vlaamse overheid*.
Op basis van hun diploma kan in eerste instantie het lopende kwaliteitslabel aangevraagd en verkregen worden. Om het kwaliteitslabel in de toekomst te behouden moeten 100 accreditatiepunten verzameld worden, net zoals groep 1. * diploma’s worden uitgereikt in erkende scholen van de diverse koepels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten), POV (provinciaal onderwijs), GO (gemeenschapsonderwijs) en de Syntra.

B. Gespecialiseerde voetverzorgers die geen erkend diploma hebben zoals hierboven beschreven, zullen na het behalen van hun diploma eerst vijf jaar praktijkervaring moeten kunnen aantonen aan de hand van hun ondernemersnummer en daarbovenop 100 accreditatiepunten moeten behalen. Alle bijscholingen waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, worden gepubliceerd in het Voetmagazine en op de BVV-website www.voetmagazine.be.

Let wel: het BVV-kwaliteitslabel is voorbehouden aan BVV-leden.

Annick Pauwels Coördinator BVV-Kwaliteitslabel

Adres
Land
Voeg een of meerdere bewijzen toe ivm geaccrediteerde bijscholingen
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
60 MB limiet.
Toegestane types: pdf.