Waarom een kwaliteitslabel ?

Aan het actuele ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’ verbinden we een kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen, …

Voor de consumenten zal het kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden door een degelijk opgeleide voetverzorger.

Elke voetverzorger die professioneel actief is en lid is van de BVV én 100 accreditatiepunten via bijscholingen behaalt in een periode van drie jaar, ontvangt een BVV-kwaliteitslabel. Het label kan niet aangekocht te worden, het wordt gratis uitgereikt aan leden die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Het kwaliteitslabel wordt driejaarlijks uitgereikt (2012, 2015, 2018, 2021, 2024, …). Tussentijds instappen kan, let wel: het kwaliteitslabel is dan mogelijk maar 1 of 2 jaar meer geldig en de periode waarin de punten vergaard worden voor het daaropvolgende label bedraagt dan ook slechts 1 of 2 jaren, afhankelijk van het jaar waarin ingestapt wordt in het lopende label. Het kwaliteitslabel wordt door de BVV in het werkveld actief gepromoot.

De bijscholingen waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, worden met het aantal accreditatiepunten vermeld in de trimestriële publicatie Voetmagazine. Een overzicht van deze opleidingen wordt ook opgenomen op deze BVV-website. Onderwijsinstellingen die een BVV-geaccrediteerde opleiding organiseren, kunnen de kwaliteitsvermelding (+ logo) opnemen op het certificaat dat uitgereikt wordt. Een standaard ‘bewijs van deelname’ kan uitgeprint worden op deze website. Leden kunnen dit attest als bewijs van deelname laten invullen in het opleidingscentrum.

paginagroep
kwaliteitslabel
anker
waarom