Waarom een kwaliteitslabel ?

Aan het actuele beroepscompetentieprofiel verbinden we een kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen,…

Voor de consumenten zal het kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden bij een degelijk opgeleide voetverzorger.

Elke voetverzorger die professioneel actief is en lid is van de BVV en 100 accreditatiepunten haalt in een periode van drie jaar, ontvangt een BVV-kwaliteitslabel.

Het kwaliteitslabel wordt driejaarlijks uitgereikt (2012, 2015, 2018,...). Het kwaliteitslabel zal door de BVV in het werkveld actief gepromoot worden.

De bijscholingen waarvan de vereniging op de hoogte gebracht, worden met hun accreditatiepunten door de BVV vermeld in haar trimesteriële publicatie Voetmagazine. Deze programma’s worden ook opgenomen op de website van de BVV. Tot slot kunnen de onderwijsinstellingen die een BVV-geaccrediteerde opleiding organiseren, de kwaliteitsvermelding (+ logo) opnemen op het certificaat dat uitgereikt wordt.

paginagroep
kwaliteitslabel
anker
waarom