BVV update 25-03-2020 Steunmaatregelen

Goed nieuws voor zelfstandigen in bijberoep!
Tijdelijke crisismaatregel – overbruggingsrecht – zelfstandigen in bijberoep / Mesure de crise temporaire – droit passerelle – indépendants à titre complémentaire

Op vraag van de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, is er beslist dat zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen om de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht te genieten, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten. Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Of dus samengevat:

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-ver…

En vergeet niet, voor de Hinderpremie was het al zo dat: “Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.”
https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden

Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact met je boekhoudkantoor.

Het BVV team