Corona 16-03-2020

Corona

Beste BVV leden, beste voetverzorgers,

Als BVV bestuur houden we u op de hoogte van de maatregelen en adviezen die de overheid ons als beroepsgroep oplegt. We doen dit via onze website www.voetmagazine.be, onze facebookpagina Voetmagazine BVV en onze mailbestanden. De maatregelen worden dagelijks aangepast, en indien nodig nog frequenter. We raden u dus aan om regelmatig onze website te raadplegen.
Als we als voetverzorgers onze werkzaamheden uitoefenen moeten we ons strikt houden aan de maatregelen en adviezen van de overheid.
Los van deze adviezen voor ons als beroepsgroep hebben we ook onze verantwoordelijkheden als burgers. De overheid raadt alle burgers aan om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Bij onze beroepsuitoefening komen we in contact met meerdere personen per dag van verschillende leeftijdscategorieën en veelal ook met verzwakte personen. Net wat dus vermeden moet worden, want hierdoor vormen we een risico om het virus te verspreiden, ook al zijn we zelf niet ziek.
Het lijkt ons als burger dan ook aan te raden om, afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, te overwegen om onze beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en zo ons steentje bij te dragen om de verspreiding van het virus te beperken. Deze keuze is de vrijheid van de voetverzorger, we kunnen hiervoor enkel advies verlenen.
Specifiek willen we er op aandringen om de niet-dringende zorg uit te stellen. Vooral de verzorging van kwetsbare zorgvragers als van zorgvragers zonder specifieke klachten kunnen volgens ons best op een later tijdstip gebeuren, afhankelijk van de toestand van de epidemie.
We vertrouwen er op dat jullie deze maatregelen in overweging zullen nemen.

https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven

https://www.voka.be/nieuws/tien-coronamaatregelen-om-ondernemers-te-ond…

Het BVV team