Corona 19-03-2020

Update 19/3 Gespecialiseerde voetverzorgers – ‘medische pedicure’

Beste Gespecialiseerde voetverzorgers

Er bleek verwarring te zijn. We moeten weldegelijk sluiten!

Op de site van Unizo zal, op vraag van de BVV en de sectorcommisie personenzorg, een correctie aangebracht worden in verband met de sluitingsverplichting van toepassing op onze doelgroep . Het gaat over https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven-welk…

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de pedicure en de ‘medische pedicure’.

Het is wettelijk niet toegestaan om de term "medisch pedicure" te gebruiken. De juiste titel van deze competentie is "gespecialiseerd voetverzorger". Dit impliceert dat alle voetverzorgers vallen onder de wellness (PC314) en als dusdanig dienen te sluiten.

Ter info en verduidelijking antwoord van Min. De Block op parlementaire vraag: Gespecialiseerde Voetverzorging behoort op dit moment niet tot de gezondheidszorgberoepen. Dit beroep wordt gereglementeerd en erkend door de FOD Economie. Wat betreft het feit dat het RIZIV deze prestaties zou terugbetalen: dit is niet het geval. Het RIZIV betaalt enkel bepaalde podologische prestaties in het kader van de zorgtrajecten diabetes terug daar de podologen wel gezondheidszorgbeoefenaars zijn die erkend zijn voor voetengezondheidszorg.

Als Gespecialiseerde voetverzorgers kunnen we telefonisch advies geven en moeten we voor dringende zorg doorverwijzen naar arts en/of podoloog.

Het BVV team