Lockdown 2.0 - voorwaarden verderzetting activiteiten

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING MAG OFFICIEEL VERDERGEZET WORDEN vanaf 14/11 onder de volgende omstandigheden vermeld in de FAQ’s

‘voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.’
 
Het is van toepassing op de essentiële eerstelijnsvoetzorg (medische voetverzorging) die niet kan uitgesteld worden en omschreven is in het ‘Beroepscompentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’. Je kan dit nalezen op de BVV-website.
 

Pedicures die behandelingen aanbieden die niet beschreven zijn in het Beroepscompetentieprofiel en toebehoren aan de schoonheidsspecialisten mogen deze handelingen niet uitvoeren (lakken nagels, gelnagels, spa pedicure, pakkingen,… ).
 
De BVV heeft ook gezorgd voor de optimalisatie van de steunmaatregelen voor alle voetverzorgers, de leden kregen hier uitgebreid info over.
 
We wensen iedereen een veilige opstart toe. We drukken erop om de hygiënemaatregelen van de gespecialiseerde voetverzorger perfect na te leven!
 
Je kan het hygiëneprotocol nalezen via https://www.voetmagazine.be/over-bvv/beroepscompetentieprofiel

Het BVV team.