Lockdown 2.0 - voorwaarden verderzetting activiteiten

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING MAG OFFICIEEL VERDERGEZET WORDEN vanaf 14/11 onder de volgende omstandigheden vermeld in de FAQ’s

‘voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.’
 
Het is van toepassing op de essentiële eerstelijnsvoetzorg (medische voetverzorging) die niet kan uitgesteld worden en omschreven is in het ‘Beroepscompentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’. Je kan dit nalezen op de BVV-website.
 

Hygiëne protocol

Hygiëne protocol voor de gespecialiseerde voetverzorger naar aanleiding van COVID-19

Versie van 8 mei 2020 opgesteld door Kimberley Eecloo, podoloog, Greet D’Eer, gespecialiseerd voetverzorger en Annick Pauwels, gespecialiseerd voetverzorger in opdracht van de BVV, de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers
Dit document is tot stand gekomen door de nuttige informatie uit de COVID-19 procedures voor zorgprofessionals gevalideerd door Sciensano.

Inhoudstabel

1 Context

2 Gevalsstudie
2.1 Mogelijk geval
2.2 Bevestigd geval

Beroepscompetentieprofiel

In dit beroepscompetentieprofiel wordt het beroep zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (GVV) beschreven. Het beroep van GVV wordt afgebakend ten aanzien van andere beroepen en er wordt beschreven welke taken de gemiddelde beroepsbeoefenaar uitoefent. Daarnaast worden de competenties beschreven die nodig zijn om de beroepstaken van de GVV vakkundig en met de nodige expertise te kunnen uitvoeren. De BVV is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel dan ook het oriëntatiepunt moet zijn voor alle opleidingen die een professionele beroepsuitoefening beogen.

Lid worden van BVV ?

Als BVV-lid:

Ontvang je 4 keer per jaar het Voetmagazine.

Krijgt je korting op de verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' bij AMMA.

Houdt de BVV mij op de hoogte van het overleg met de overheid en andere zorgverstrekkers, de diverse activiteiten op het vlak van de gespecialiseerde voetverzorging, het bijscholingsaanbod en interessante praktijkgerichte artikels.

Lees hier nog meer voordelen en de praktische info !

Lidgeld is steeds per kalenderjaar !

Abonneer op