Beroepscompetentieprofiel

In dit beroepscompetentieprofiel wordt het beroep zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (GVV) beschreven. Het beroep van GVV wordt afgebakend ten aanzien van andere beroepen en er wordt beschreven welke taken de gemiddelde beroepsbeoefenaar uitoefent. Daarnaast worden de competenties beschreven die nodig zijn om de beroepstaken van de GVV vakkundig en met de nodige expertise te kunnen uitvoeren. De BVV is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel dan ook het oriëntatiepunt moet zijn voor alle opleidingen die een professionele beroepsuitoefening beogen.

Lid worden van BVV ?

Door lid te worden van de BVV ontvang ik 4 keer per jaar het vakblad Voetmagazine.

Krijgt korting op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij AMMA.

De BVV houdt mij langs deze weg op de hoogte van het overleg met de overheid en andere zorgverstrekkers, de diverse activiteiten op het vlak van de gespecialiseerde voetverzorging, het bijscholingsaanbod en interessante praktijkgerichte artikels.

Lees hier nog meer voordelen en de praktische info !

Abonneer op