Corona 14-03-2020

Corona

Een update over de door de overheid opgelegde maatregelen i.v.m. het coronavirus COVID-19.

Na alle onduidelijkheden op verschillende beleidsniveaus vind je in bijlage de ministeriële besluiten met betrekking tot de sluitingsregeling.

Op basis van deze ministeriële besluiten is er een FAQ (Frequently Asked Questions) verspreid door de federale overheid, wat behoorlijk overzichtelijk is.

Wat voor ons in de gespecialiseerde voetzorg vooral belangrijk is:
In het weekend moet de voetverzorgingspraktijk gesloten worden.
In de week mag er enkel op afspraak gewerkt worden, mits de hygiënemaatregelen in acht genomen worden en er minstens 1,5 m afstand tussen de personen zit.
Huisbezoeken mogen zowel in de week als in het weekend, mits de hygiënemaatregelen in acht genomen worden.
Voorlopig gelden deze maatregelen tot 03/04/2020.
Voor mogelijke steunmaatregelen, vind je op de website van de RVA een nieuwe pagina rond tijdelijke werkloosheid.
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-de…

De regering bespreekt verdere versoepelingen van het begrip ‘overmacht’, waardoor meer getroffen sectoren er beroep op zouden kunnen doen. Ook wij hebben hier (als UNIZO-geassocieerde sectororganisatie) bij UNIZO op aangedrongen. UNIZO blijft in elk geval hameren op maximale ondersteuning, eenvoudige procedures en (vooral) heldere en eenduidige communicatie.

Met vriendelijke groeten,
Het BVV-team