WAT IS BVV ?

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • het organiseren van de beroepsgroep van de Gespecialiseerde Voetverzorgers met de bedoeling deze te vertegenwoordigen in overlegorganen met overheid en andere zorgverstrekkers
  • de verdere integratie van de Gespecialiseerde Voetverzorgers in de thuiszorg
  • de navorming van deze beroepsgroep te organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en cursussen in verband met voetverzorging.

Deze doelstellingen proberen wij te concretiseren door te werken aan het bekomen van de officiële erkenning en reglementering van het beroep van gespecialiseerde voetverzorger.

De BVV heeft als erkende beroepsfederatie voor gespecialiseerde voetverzorgers mandaten in diverse overlegplatforms bij o.m. de Federale Overheid Sociale zaken en Volksgezondheid, de Federale Overheid Economie, middenstand en KMO, de Hoge Raad voor de Middenstand en KMO, de Vlaamse overheid en de commissie van de Diabetische voet.

In april 2008 werd door de SERV een beroepscompetentieprofiel van de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger uitgewerkt (publicatie 1306). Dit beroepscompetentieprofiel ligt in het verlengde van het beroepsprofiel dat door de BVV opgemaakt werd. De BVV is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel een correct beeld geeft van het takenpakket en de competenties van de zelfstandig gespecialiseerde voetverzorger.

Aan het actuele beroepsprofiel verbinden we een kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen,… Voor de consumenten zal het kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden bij een degelijk opgeleide voetverzorger.

Door het uitgeven van VOETMAGAZINE. In ons vakblad brengen wij u 4x per jaar interessante artikels van eigen medewerkers of gepubliceerd met de bereidwillige medewerking van andere personen, organisaties of verenigingen. Via ons tijdschrift houden wij u ook op de hoogte van de diverse activiteiten op het vlak van de voetverzorging en de bijscholingen georganiseerd door de verschillende erkende onderwijsinstellingen.

Ook uw steun kunnen we gebruiken... Samen staan we immers sterker!

paginagroep
overbvv
anker
wat-is-bvv